Upplev Vegeån

Vegeåns avrinningsområde bjuder på många vackra naturupplevelser. Några av dessa beskrivs här.

Vegeåleden och Örjabäcksleden

Vegeåleden är en vandringsled utmed Vegeån mellan Strövelstorp och Utvälinge. Vandringsleden följer ån från Strövelstorp och ut till åns mynning i Skälderviken vid Utvälinge via den gamla kyrkstigen, som Tyge Krabbe använde på 1500-talet som flyktväg undan svenskarna från Vegeholms slott till Strövelstorps kyrka. Dessa delar av Vegeån är karakteristiska, med kraftig meandring och en åfåra som är djupt nedgrävd i den omgivande terrängen.

Vegeåleden är en vandringsled utmed Vegeån mellan Strövelstorp och Utvälinge. Vandringsleden följer ån från Strövelstorp och ut till åns mynning i Skälderviken vid Utvälinge via den gamla kyrkstigen, som Tyge Krabbe använde på 1500-talet som flyktväg undan svenskarna från Vegeholms slott till Strövelstorps kyrka. Dessa delar av Vegeån är karakteristiska, med kraftig meandring och en åfåra som är djupt nedgrävd i den omgivande terrängen.

Fiske

Vegeåns fiskevårdsområde sträcker sig från åns mynning i havet och till Strövelstorp cirka 10 km uppströms mynningen, och inkluderar även biflödet Hasslarpsån från dess sammanflöde med huvudfåran och till dess sammanflöde med Skavebäcken. Sträckan från Vegeåns mynning till järnvägsbron cirka 1,5 km uppströms mynningen är öppen för fiskekortsfiske, och är en populär plats för havsöringsfiske. Fiskeregler, fiskekort och ytterligare information finns att hämta via fiskevårdsområdets hemsida www.vegeå.se.

Ekeby Sportfiskeklubb omfattar områden i Vegeåns huvudfåra från Kågeröd till Bjuv. I ån finns bestånd av både havsöring, stationär öring, lax, gädda och andra arter. Vattnet rinner fram längs lummiga och vackra omgivningar på västra sidan av nationalparken Söderåsen. Mer information finns att hämta via sportfiskeklubbens hemsida www.ekebyfiske.se.

Naturreservat

Området vid Vegeåns mynning i Skälderviken utgör naturreservat. Området erbjuder vacker natur och möjlighet till fågelskådning. Även säl kan ses i området. Under sommaren kan man bada i havet från Sandön, belägen cirka 200 m utanför åns mynning och nåbar via en gångbro.

Bildgalleri

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Krister Nilsson (ordförande):

%d bloggare gillar detta: