Väkommen till Vegeåns vattenråd!

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer, företag och privatpersoner som önskar medverka i arbetet.

Aktuellt

Vegeåns vattenråd bjuder in till årsstämma 30 maj 2023

Plats: Foodhills i Bjuv

Översiktligt schema för dagen:

Förmiddag:
– Samling på Foodhills i Bjuv
– Studiebesök med gemensam buss: Kågeröds reningsverk samt återmeandrad åsträcka vid Kågeröds reningsverk
– Bussfärd tillbaka till Foodhills i Bjuv

Lunch

Eftermiddag:
– Årsstämma
– Fika och avslut för dagen

Om du som ombud för en medlemskommun inte kan delta ska ersättande ombud eller lämplig ersättare med fullmakt delta.

Inbjudan och detaljerad dagordning kommer senare.

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Krister Nilsson (ordförande):