Väkommen till Vegeåns vattenråd!

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer, företag och privatpersoner som önskar medverka i arbetet.

Aktuellt

Välkommen till årsstämman 2020!
Tid: 28 maj klockan 09:00
(På grund av corona-situationen kommer årets stämma att hållas digitalt.)

Länk till videomöte för årsstämman 2020: Anslut till Microsoft Teams-möte

Tänk på att stänga av din mikrofon under mötet när du inte pratar. Om du önskar ordet, skicka meddelande om detta i mötets chatt-funktion, så kommer ordförande att tilldela ordet.

Om någon inte har möjlighet att koppla upp via Microsoft Teams, kontakta vattenrådets sekreterare Marie Schade för vidare information:
marie.schade@ludvig.se
0431-418119

Upphandling: elfiske-, bottenfauna- och kiselalgsundersökning
Upphandling av elfiske-, bottenfauna- och kiselalgsundersökning pågår till och med 2020-06-15. Förfrågningsunderlag nås via avsnittet Upphandlingar.

Kommande arbete med åtgärdsplan för Vegeåns avrinningsområde
Enligt stämmobeslut 2019 ska styrelsen för Vegeåns vattenråd under år 2020 ta fram en åtgärdsplan för avrinningsområdet på 3 – 5 år.

Styrelsen har beslutat att anlita Ekologigruppen för framtagandet av åtgärdsplanen. Styrelsen vill på detta sätt informera markägare inom Vegeåns avrinningsområde att de kan komma bli kontaktade av Ekologigruppen för frågor rörande åtgärdsplanen.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Wachtmeister
ordförande Vegeåns vattenråd

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Charlotte Wachtmeister (ordförande):