Upphandlingar

Dokument som rör Vegeåns vattenråds aktuella upphandlingar nås via länkar nedan:

Förfrågan från Vegeåns vattenråd avseende elfiske- respektive bottenfauna-/kiselalgsundersökning 2022

Vegeåns vattenråd avser genomföra elfiske- samt bottenfauna-/kiselalgsundersökningar i Vegeån under 2022. Ni inbjuds härmed till att lämna anbud på nedan länkad förfrågan.

Anbudet ska vara beställaren tillhanda senast 2022-08-12.

Vegeåns vattenråd

Organisationsnummer: 843000-8006

Vill du komma i kontakt med oss?

Vegeåns vattenråd
c/o Ludvig & Co
Box 1134
226 22, Ängelholm

Krister Nilsson (ordförande):

%d bloggare gillar detta: